Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων βιβλιοθηκών για αναζήτηση υλικού

Διευθύνσεις για την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο (ενδεικτικός κατάλογος)

Μηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών http://openarchives.gr/
Ανοικτή πρόσβαση για όλους http://www.openaccess.gr/
Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων http://www.unioncatalog.gr/
Ζέφυρος http://zephyr.lib.uoc.gr/
Αργώ (ΕΚΤ)‏ http://argo.ekt.gr/
Εθνική Βιβλιοθήκη http://www.nlg.gr/
Πολιτιστικός Θησαυρός Ελληνικής Γλώσσας http://www.potheg.gr/
Θησαυρός Ελληνικών Επιστημονικών Όρων http://thesaurus.lib.ntua.gr:8081/WebTMS/

Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη http://theeuropeanlibrary.org/
Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη http://www.europeana.eu/portal/

Google Scholar
http://scholar.google.gr/
School libraries-net http://www.school-libraries.net/
Australian School Librarians Association http://www.asla.org.au/

Web 2.0   Library 2.0:
Web 2.0 http://tuxlibrary.wikidot.com/gr-library-2-0

wiki: Library 2.0: http://library2-0.wikidot.com/
Michigan Libraries Wiki http://www.mlcnet.org/wiki/
Current Events Blog-Greensboro Public Library, N.C. http://greensborolibrary.wordpress.com/category/current-events/

The Library of Congress' photostream
http://www.flickr.com/photos/library_of_congress/
http://www.loc.gov/rr/print/flickr_pilot.html

http://twitter.com/toraki/
http://www.google.com/igAnn Arbor District Library ‏ http://www.aadl.org/
Google Book Search
http://books.google.com/
Bookspace
http://www.hclib.org/pub/bookspace/
http://library2-0.wikidot.com/greeklis

http://library20.ning.com/
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας http://blog.libver.gr/blog/
Βιβλιοθήκη Πάντειου Πανεπιστημίου http://library.panteion.gr/opacial/
University of Pennsylvania Penn Tags http://tags.library.upenn.edu/

Google groups:
http://groups.google.com/group/greek-public-libraries
http://groups.google.gr/group/teeconsproducts

OPAC 2.0

Aquabrowser at the Dallas Independent School District, http://aqua.dallasisd.org/aquabrowser/ 


Web 2.0  Library 2.0 στο YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EO
http://tuxlibrary.wikidot.com/gr-library-2-0